MK Kopparberg inbjuder till lokal rallytävling

05.12.2022

Kopparsvängen vinter

Lokal rallytävling

Lördagen den 18 februari 2023 

För mera information ladda ner dokument.

MK Kopparberg inbjuder till lokal rallytävling - Kopparsvängen vinter 2023

Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med SFB:s nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt eventuella PM.

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. SBF, VBF, arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren,

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett mediaformat offentliggöra namnuppgifterna.


Tävlingsplats: Ställbergs folkets Hus
Organisation :Stefan Berg, Mikael Nyman, Kerstin Sjödin, Ingvar Olsson

Tävlingsledare Kerstin Sjödin 073-036 03 07

Teknisk chef Marie Fredriksson 070-495 15 98

Säkerhetschef Thomas Holmqvist, 073-626 66 88


Upplysning
Stefan Berg 073-825 26 19
Kerstin Sjödin 073-036 03 07